Langues / Sprachen

Moments musicaux du temps de carême

**Weiterlesen...**

ANTUNNIUSKIERMES ZU BÄERTREF

Et war nees Antunniuskiermes zu Bäertref

Sonndeg, 20.01.2019

Wéi all Jar gouf d’Antunniuskiermes agelaut mat enger feierlecher Mass am Kulturzenter „A SCHMADDS“, zelebréiert vum Här Paschtouer Carlo Morbach a musikalesch verschéinert vun der Chorale Bauschelt-Baschelt, ënnert der Leedung vum Här Jean Wio.

**Weiterlesen...**

27.04. Concert zu Waasserbëlleg

**Weiterlesen...**

Concert Laurent Menager 2013

**Weiterlesen...**

**Joomla!-Debug-Konsole**

**Sitzung**

**Profil zum Laufzeitverhalten**

**Speichernutzung**

**Datenbankabfragen**

**Fehler in den Sprachdateien analysieren**

**Geladene Sprachdateien**

**Nicht übersetzte Sprachstrings**